Algemene informatie

Algemene informatie - Dansseizoen 2020-2021

Het dansseizoen 2020-2021 is van maandag 7 september 2020 tot en met zondag 4 juli 2021.
De jaarlijkse eindvoorstellingen in Theater De Spiegel zijn op vrijdag en zaterdag 2 & 3 juli 2021.

Kosten dansles

Voor dansers van 6 t/m 20 jaar kost 1 danscursus per week, voor het gehele seizoen € 350,00 per persoon.
Voor dansers 21 jaar en ouder kost 1 danscursus per week, voor het gehele seizoen € 390,00 per persoon.

 • Mocht een danser later instromen dan wordt het lesgeld naar ratio berekend.
 • Later instromen kan wel, eerder uitstromen kan niet.
 • Inschrijving geldt tot en met het einde van het dansseizoen.
 • Wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen, zie hier het volledige kostenoverzicht.
 • Wanneer er meerdere dansers uit 1 gezin op les komen, geldt er een familiekorting. Elk volgende gezinslid ontvangt 10% korting op het lesgeld, dit wordt verrekend in de laatste incasso.

Wijze van betaling

 • Volledige bedrag ineens via incasso
 • 10 termijnen, kosten €1 per termijn, via incasso
  Ofwel via
 • Via Kindloket Zwolle. LET OP: voordat definitief ingeschreven kan worden, moet eerst de aanvraag volledig goed gekeurd zijn door Kindloket Zwolle. Wanneer er nog geen goedkeuring is moet men zelf betalen tot het moment van goedkeuring.

Vakanties en feestdagen 2020-2021

 • Herfstvakantie: maandag 12 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
 • Zaterdag 5 december Sinterklaas, WEL LES
 • Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m 28 februari 2021
 • Goede Vrijdag 2 april 2021, WEL LES
 • 'Paaszaterdag' 3 april 2021, WEL LES
 • Pasen: 4 en 5 april 2021, GEEN LES
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m zondag 9 mei 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021, GEEN LES
 • Vrijdag 14 mei 2021, WEL LES
 • Pinksteren: 23 en 24 mei 2021, GEEN LES

Extra:
Eindvoorstellingen: vrijdag 2 en zaterdag 3 juli 2021, Theater De Spiegel. Daarna hebben wij zomervakantie.

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden.