Algemene informatie

Algemene informatie - Dansseizoen 2021-2022

Het dansseizoen 2021-2022 is van maandag 6 september 2021 tot en met zondag 10 juli 2022.

Kosten dansles

Voor dansers van 6 t/m 20 jaar kost een danscursus van 1 uur per week, voor het gehele seizoen € 360,00 per persoon.
Voor dansers 21 jaar en ouder kost een danscursus van 1 uur per week, voor het gehele seizoen € 400,00 per persoon.

 • Mocht een danser later instromen, dan wordt het lesgeld naar rato berekend.
 • Later instromen kan wel, eerder uitstromen kan niet.
 • Inschrijving geldt tot en met het einde van het dansseizoen.
 • Wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen, zie het volledige kostenoverzicht.
 • Wanneer er meerdere dansers uit 1 gezin op les komen, geldt er een familiekorting. Elk volgende gezinslid ontvangt 10% korting op het lesgeld, dit wordt verrekend in de laatste incasso.

Wijze van betaling

 • Volledige bedrag in één keer via incasso.
 • 10 termijnen, kosten €1 per termijn, via incasso.
  Ofwel via
 • Kindloket Zwolle. LET OP: voordat definitief ingeschreven kan worden, moet eerst de aanvraag volledig goedgekeurd zijn door Kindloket Zwolle. Wanneer er nog geen goedkeuring is moet men zelf betalen tot het moment van goedkeuring.

Vakanties en feestdagen 2021-2022

 • Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie: maandag 20 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 (LET OP! Onze Kerstvakantie duurt 3 weken!)
 • Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m 27 februari 2022
 • Goede Vrijdag 15 april 2022, WEL LES
 • 'Paaszaterdag' 16 april 2022, WEL LES
 • Pasen: 17 en 18 april 2022, GEEN LES
 • Meivakantie: maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022, GEEN LES
 • Vrijdag 27 mei 2021, WEL LES
 • Pinksteren: 5 en 6 juni 2022, GEEN LES

Extra:
Eindvoorstellingen: vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022, Theater De Spiegel. Daarna hebben wij zomervakantie.

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden.